previous arrow
next arrow
Slider

Pomáháme Ukrajině

Od začátku agrese proti Ukrajině se snažíme Ukrajincům pomáhat všemi možnými způsoby. Pokud vás zajímá, na čem jsme se již podíleli, jaké akce probíhají a jaké připravujeme, klikněte na obrázek.

 

Tradice, vzdělání, perspektiva

 

    

Matematika

Povinná výuka:

Matematika se na Církevním gymnáziu vyučuje v rozsahu běžném pro gymnázia v ČR. Hodinové dotace předmětu v jednotlivých ročnících jsou následující:

nižší gymnázium -  primy - 4 vyučovací hodiny za týden

sekunda, tercie a kvarta - 4 vyučovací hodiny za týden

vyšší gymnázium - kvinta, sexta, septima - 4 vyučovací hodiny za týden

oktávy  - 4 vyučovací hodiny za týden + 1 hodina maturitního semináře

Výuka matematiky zahrnuje kromě povinných hodin i volitelný seminář z matematiky, kde si studenti posledních dvou ročníků gymnázia mohou rozšířit své znalosti o zajímavé partie matematiky. K zopakování základního středoškolského učiva a přípravě k maturitě pomáhá studentům v posledním ročníku maturitní seminář z matematiky.

Soutěže:

Studentům nabízíme účast v rozličných matematických soutěžích (Pythagoriáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Logická olympiáda, týmové soutěže BRLOH, Technoplaneta), v nichž pravidelně dosahují výborných výsledků.

Přijímací zkoušky:

Každoročně je zájemcům nabízen přípravný kurs k příjímacím zkouškám.

Maturitní zkoušky:

Maturitní zkoušku z matematiky skládají zpravidla studenti, kteří chtějí pokračovat na VŠ přírodovědného, technického nebo ekonomického zaměření. Zkušenosti z minulých let ukazují, že takových studentů je na CG poměrně velké množství a že bývají úspěšní v přijímacím řízení i ve studiu na těchto typech vysokých škol.

Projekt Holokaust

Přípravné kurzy

Eden, školní dvůr ožívá

SummerCamp

Elixír do škol

Školní sportovní klub VENTURA

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA