Eden, školní dvůr ožívá

Na podzim 2018 jsme se pustili do příprav projektu, který by umožnil vylepšení stávajících podmínek na našem školním dvoře. Věnovali jsme tomuto tématu jeden ze seminářů společenských věd v oktávě. Vymysleli jsme toho spoustu. Připravili jsme základní body žádosti o finanční příspěvek pro naše záměry. Uspěli jsme!

Díky laskavé finanční podpoře Nadačního fondu Zelený poklad jsme se mohli pustit do uskutečnění projektu Eden, školní dvůr ožívá, od 1. 1 do 31. 12. 2019.

Cílem tohoto projektu je oživení školního dvora a zlepšení místního mikroklimatu v městském prostředí.

  1. oživení dvora novými výukovými prvky
  2. zapojení žáků a učitelů do dění na školním dvoře a jejich motivace k využití dvora
  3. druhové zpestření místního biotopu
  4. zlepšení životních podmínek pro rostlinné i živočišné druhy

Popis nových prvků na našem dvoře:

Bylinková zahrádka - sbírka vybraných druhů bylin na vyvýšených záhonech

Geologická ukázka - jednoduchá sbírka základních druhů hornin z blízkých lokalit (zástupci vyvřelin, usazenin a přeměněných hornin)

Pítko pro hmyz a ptáky - zlepšení životních podmínek ptáků a hmyzu, zvlhčení místa, příležitost k pozorování

Popínavky - popnutí zdi a přístřešku na kola s cílem ozelenit dvůr a zlepšit jeho mikroklima

Sbírka cibulovin - zpestření trávníku ke zlepšení první pastvy pro hmyz

Sbírka kapradin - sbírka několika druhů kapradin ve stinné části dvorku

Živý plot z keřů - odstínění parkoviště od relaxační a výukové části dvora

A co vlastně na našem školním dvoře roste? Prohlédněte si vysazené druhy rostlin a seznamte se s nimi.

A co se všechno na našem školním dvoře děje? V jarních a letních měsících se tam s žáky chodíme učit, přes prázdniny se zde pravidelně koná fyzikální týden, prostory dvora využíváme v úvodním projektovém týdnu, odehrála se zde vzpomínková akce na pana prezidenta Václava Havla, opékání buřtů při česko-německé výměně žáků, při příležitosti 30 let sametové revoluce zde byly vyvěšeny transparenty, vysadili jsme se septimány jako vzpomínku na holokaust Davidovu hvězdu ze žlutých krokusů, primáni vytvořili bylinkový záhon a dokonce se přitom učili angličtinu, s učiteli se zde taky občas sejdeme u grilu, abychom zapomněli na školní povinnosti, dvůr taky pamatuje několik ročníků hudebního festivalu ...

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA