Organizace prvního dne školního roku pro primány

Zveme primány a jejich rodiče na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021, které se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 9.00 v kostele P. Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Po slavnostním zahájení odvedou třídní učitelé děti do školy, kde proběhnou třídnické hodiny (10.00 - 11.30).

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA