Pomáháme Ukrajině

Od začátku agrese proti Ukrajině se snažíme Ukrajincům pomáhat všemi možnými způsoby. Pokud vás zajímá, na čem jsme se již podíleli, jaké akce probíhají a jaké připravujeme, klikněte na obrázek.

    

Informace k přijímacímu řízení 2020

  • Termín přijímací zkoušky stanoví MŠMT.
  • Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
  • Kritéria stanovená ředitelem školy a předpokládaný počet přijímaných uchazečů zůstávají v platnosti.
  • Každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí.
  • Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu nelze podat odvolání.
  • Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí pod čarou po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí v rámci autoremedury.
  • Zápisový lístek lze uplatnit i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.
  • Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů.

Upozorňujeme na možnost změn v souvislosti s vývojem epidemiologické situace.

Naléhavá výzva!

Hospic sv. Lazara by nutně potřeboval roušky.
Nenašly by se z řad studentů šikovné "šičky"?

Kontakt: MUDr. Martin Pachner
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. +420702156551

Návod na výrobu roušky najdete např. zde.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA