Doporučení ředitele školy pro přijaté a nepřijaté uchazeče

Po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů dne 2. května 2023 postupujte následovně:

a) Žák byl přijat a má zájem o studium na Církevním gymnáziu Plzeň

Odevzdejte co nejdříve (nejpozději do 10 pracovních dnů, tj. do 17. května 2023) řádně vyplněný zápisový lístek (podepsaný žákem a zákonným zástupcem) a vyplněný Dotazník o výběru cizího jazyka ohledně volby dalšího cizího jazyka (Nj/Fj). Zápisový lístek a dotazník lze odeslat poštou nebo předat osobně ve vrátnici školy.

b) Žák byl přijat, ale rozhodl se studovat na jiné střední škole

Oznamte prosím neprodleně emailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), že žák ke studiu nenastoupí, uvolníte tím místo dalšímu uchazeči o studium na Církevním gymnáziu Plzeň.

c) Žák úspěšně složil zkoušku, ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout v sekretariátu školy ve středu 3. května 2023 od 14.00 do 18.00 h. Současně je možné zde podat ihned při převzetí tohoto rozhodnutí odvolání.
Nevyzvednutá rozhodnutí pak škola odešle ve čtvrtek 4. května 2023 na adresu zákonného zástupce poštou do vlastních rukou. Pokud ten, kdo si rozhodnutí nevyzvedl osobně, chce podat odvolání, musí vyčkat na doručení tohoto rozhodnutí poštou (úřední dopis s modrým pruhem) a předložit jej současně s odvoláním. 

Odvolání je pak možné podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u Církevního gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň.  Vyřízeno bude do 26. 5. 2023. Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu zde.

Pokud se uchazeč umístí na pozici nižší než 120, doporučujeme zvážit odvolání nepodávat.

V případě, že žák je přijat na obě školy, tj. bezprostředně po zveřejnění výsledkové listiny je uchazeč mezi přijatými, může se rozhodnout, na kterou školu se přihlásí. Je ale třeba brát v úvahu, že v takovém případě již není možné odevzdaný zápisový lístek vzít zpět.

Zápisový lístek však lze vyžádat zpět, pokud je uchazeč přijat v rámci autoremedury (tj. automaticky postoupí na uvolněné místo po uchazeči, který se rozhodl pro jinou školu) nebo na odvolání.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA