previous arrow
next arrow
Slider

Pomáháme Ukrajině

Od začátku agrese proti Ukrajině se snažíme Ukrajincům pomáhat všemi možnými způsoby. Pokud vás zajímá, na čem jsme se již podíleli, jaké akce probíhají a jaké připravujeme, klikněte na obrázek.

 

Tradice, vzdělání, perspektiva

 

    

Francouzský jazyk

Francouzský jazyk

Každý rok organizujeme výměnné pobyty ve spolupráci s lycée St. Paul Bourdon Blanc v Orleansu. Naši žáci mají možnost týdenního pobytu ve francouzských rodinách vždy na podzim, francouzští žáci přijíždějí do Plzně na jaře. Pobyt je orientován na poznávání kultury a každodenního života, žáci navštěvují kulturní a historické památky, účastní se vyučování ve francouzské škole. Pobyt v rodinách jim umožňuje poznat způsob života francouzských rodin a používat francouzštinu ke skutečné komunikaci.

V rámci spolupráce mezi Plzeňským krajem a krajem Franche Comté mají každý rok studenti kvint nebo sext možnost strávit jeden školní rok na francouzském gymnáziu.

Studenti vyšších ročníků naší školy se několik let zúčastnili práce na projektech Comenius společně se školami ve Francii, SRN a Maďarsku. Projekty byly zaměřeny na otázky a problémy týkající se EU a jejího rozšiřování. Pracovním jazykem našich studentů byla francouzština a angličtina. V rámci práce na projektech měli studenti možnost zúčastnit se pracovních schůzek ve Francii, SRN a Maďarsku.

Žáci a studenti naší školy se dobře umísťují v různých jazykových soutěžích, konkrétně v recitaci francouzské poezie a v soutěži v konverzaci. V této soutěži se naše studentky dvakrát staly vítězkami národního kola.

V rámci spolupráce mezi Českou republikou a Francií byly 2 studentky naší školy na základě konkurzu vybrány ke 4 letému studiu na francouzském lyceu v Nimes, v roce 1995 Irena Holečková a v roce 2003 Vendula Mužíková, v roce 2010 byl přijat ke studiu v Dijonu Vojtěch Bílý.

Na základě smlouvy s francouzskou ambasádou organizujeme mezinárodně uznávané zkoušky DELF za sníženou cenu. Organizujeme také přípravné kurzy ke zkouškám, vedené rodilým mluvčím.

 

La langue française

Dans le cadre de la coopération avec le lycée St. Paul Bourdon Blanc à Orléans nous organisons chaque année les échanges d´élèves. Nos élèves partent pour Orléans en automne et les élèves français viennent à Pilsen au printemps. Les séjours sont orientés à la découverte de la culture du pays et de la vie quotidienne, les élèves visitent les monuments et sites historiques et culturels, assistent à l´enseignement à l´école. Le séjour dans les familles leur donne la possibilité de découvrir la vie des familles françaises et utiliser le français pour la vraie communication.

Dans le cadre de la coopération entre notre région et la région Franche Comté chaque année les élèves de la kvinta ou sexta ont la possibilité d´étudier une année dans le lycée en France.

Pendant plusieurs années nos élèves participaient aux travaux dans le cadre des projets Coménius ensemble aves les élèves français, allemands et hongrois. Ils travaillaient sut les sujets concernant l´Union Européenne et son élargissement. Pendant le travail sur ces projets les élèves participaient aux réunions de travail en France, en Allemagne et en Hongrie. La langue de travail étaient le français  et l´anglais.

Les élèves de notre école participent avec succès aux concours et compétions différents, surtout aux concours de la récitation de la poésie française et le concours de la conversation où 2 fois nos élèves ont remporté le premier prix au concours national.

Dans le carde de la coopération de la République tchèque et la France 2 élèves de notre école ont réussi le concours et ont été selectionnées pour les études au lycée à Nîmes. En 1995 Irena Holečková et en 2003 Vendula Mužíková, en 2010 Vojtěch Bílý a été recu au lycée Carnot de Dijon.

Projekt Holokaust

Přípravné kurzy

Eden, školní dvůr ožívá

SummerCamp

Elixír do škol

Školní sportovní klub VENTURA

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA