previous arrow
next arrow
Slider

Pomáháme Ukrajině

Od začátku agrese proti Ukrajině se snažíme Ukrajincům pomáhat všemi možnými způsoby. Pokud vás zajímá, na čem jsme se již podíleli, jaké akce probíhají a jaké připravujeme, klikněte na obrázek.

 

Tradice, vzdělání, perspektiva

 

    

Německý jazyk

Německý jazyk se na CG vyučuje od primy do oktávy.

Používané učebnice: 
Direkt Neu 1.-3. díl
Direkt – Cvičebnice německého jazyka

Aktuálně:

Součástí jazykové přípravy je intenzivní jazykový kurz, který absolvují žáci sexty A na začátku září v průběhu projektového týdne, a to v některém z ubytovacích zařízení v Plzeňském kraji.  Během výuky zde procvičujeme gramatiku, rozšiřujeme slovní zásobu. Studenti také konverzují s naším lektorem z Rakouska, Mag. Jürgenem Ehrenmüllerem. Ve volných chvílích podnikáme výlety do okolní nádherné přírody. Studenti mohou také sportovat.

V průběhu školního roku pravidelně uskutečňujeme vícedenní výměnné pobyty s německými partnerskými školami v Mettenu (sekunda – kvarta) a v Bensheimu (kvinta – septima).

Pořádáme vícedenní exkurze do německy mluvících zemí, Německa, Rakouska a Švýcarska. V roce 2018 to byla exkurze do Salcburku, v roce 2019 do Vídně

Jednou ročně navštíví studenti kvinty v rámci výuky ekologické centrum LBV – Zentrum für Mensch und Natur v Arnschwangu.

Projekt Holokaust

Přípravné kurzy

Eden, školní dvůr ožívá

SummerCamp

Elixír do škol

Školní sportovní klub VENTURA

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA