previous arrow
next arrow
Slider

Pomáháme Ukrajině

Od začátku agrese proti Ukrajině se snažíme Ukrajincům pomáhat všemi možnými způsoby. Pokud vás zajímá, na čem jsme se již podíleli, jaké akce probíhají a jaké připravujeme, klikněte na obrázek.

 

Tradice, vzdělání, perspektiva

 

    

Český jazyk a literatura, latina

V českém jazyce a literatuře jsou rozšířeny osnovy především vyššího gymnázia o základy vývoje českého jazyka, o poznatky z fonetiky a fonologie, slovotvorby, základy valenční syntaxe. V literatuře jsou probírány základy teorie literatury, které jsou ve vyšších ročnících nutné pro rozbor textu (zvláště pak v ústní části státní maturity). Výuka literatury je převážně ukončena v septimě, studenti oktávy se zaměřují na současnou literaturu, na zobecnění poznaného, práci s textem a na celkovou orientaci v kulturním světě. 

Na gymnáziu mají studenti možnost využít knihovnu, jež má kromě českých knih i obsáhlou část německou, anglickou a francouzskou. Činnost knihovny byla modernizována pomocí systému Bakaláři. 

Studenti se pravidelně zúčastňují Olympiády ČJ (několik studentů dosáhlo i mety nejvyšší - národního kola). S hrdostí můžeme říci, že mnoho našich studentů se angažuje i na poli literárním svou vlastní tvorbou a mnozí z nich byli několikrát oceněni prvními místy v různých republikových literárních soutěžích. 

Nejúspěšnější z našich studentů v oboru český jazyk a literatura rozvíjejí svůj zájem ve studiu na filosofických či pedagogických fakultách. Na své domovské gymnázium se vracejí plnit povinnou pedagogickou praxi - zpět pod dohled svých bývalých pedagogů.

K tradici klasických gymnázií se hlásíme i výukou latinského jazyka. Domníváme se, že jeho znalostí se otvírá cesta k hlubšímu studiu nejen románských jazyků, ale ke studiu jazykovědy vůbec. Chápeme ji jako prostředníka k seznámení s římskou literaturou, a tedy s kulturou a vzdělaností antiky, která ovlivnila celý kulturní svět. Zájem studentů o jazyk potvrzuje již několikaletá účast některých studentů v latinské soutěži Certamen Latinum.

Výuka latiny probíhá ve dvou stupních:

  • základní kurs (4. - 6. ročník)
  • volitelný kurs (7. - 8. ročník) - průřez latinsky psanou literaturou od nejstarších římských autorů přes středověké texty až po texty současné

Projekt Holokaust

Přípravné kurzy

Eden, školní dvůr ožívá

SummerCamp

Elixír do škol

Školní sportovní klub VENTURA

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA