previous arrow
next arrow
Slider

Pomáháme Ukrajině

Od začátku agrese proti Ukrajině se snažíme Ukrajincům pomáhat všemi možnými způsoby. Pokud vás zajímá, na čem jsme se již podíleli, jaké akce probíhají a jaké připravujeme, klikněte na obrázek.

 

Tradice, vzdělání, perspektiva

 

    

Tělesná výchova

Základním cílem předmětu je, aby žáci dospěli k trvalému celoživotnímu pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám. Usilujeme o optimální rozvoj, upevňování zdraví žáků a rozvíjení pohybových schopností a získávání pohybových dovedností, o utváření žádoucích etických a společenských hodnot a postojů. Vycházíme především z motivující atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních předpokladů.

Církevní gymnázium poskytuje svým studentům pestré možnosti sportovního vyžití. V budově jsou dvě tělocvičny menších rozměrů - gymnastická, vybavená kobercem, zrcadly, baletní tyčí a různým gymnastickým náčiním a nářadím (včetně moderních pomůcek - gym-ball, slide, step atd.) a herní.

Výuka tělesné výchovy probíhá i mimo budovu gymnázia. V primě je zařazeno plavání, v sekundě a v tercii bruslení a lední hokej. 

V rámci vyučování pořádá Církevní gymnázium sportovní kurzy, v zimě tradiční lyžařské - sekundáni jezdí pravidelně do Železné Rudy, kvintáni potom absolvují lyžařský výcvik v Rakousku v lyžařském středisku Saalbach - Hinterglemm, které je možné navštívit také v rámci výběrového lyžařského kurzu. Do výcviku je zařazen i snowboard, neboť škola disponuje třemi vyškolenými instruktory. Pro kvarty je v měsíci červnu připraven oblíbený kurz vodní turistiky na Berounce a v oktávě mají studenti možnost zúčastnit se letního sportovního kurzu, který se koná v září. Náplň kurzu tvoří cyklistika, orientační běh, různé závody v přírodě, softbal, míčové a netradiční hry.

Družstva i jednotlivci se zúčastňují pravidelně různých sportovních soutěží mezi školami, mj. ve volejbalu, hokejbalu, fotbalu, softbalu. Pravidelně je na závěr školního roku pořádán sportovní den Církevního gymnázia.

Ani učitelé nezůstávají pozadu a spolu se studenty dodržují velmi hezkou tradici vánočního turnaje ve volejbalu O zlatou vánočku, kterého se zúčastňují zástupci všech plzeňských gymnázií.  

 

Projekt Holokaust

Přípravné kurzy

Eden, školní dvůr ožívá

SummerCamp

Elixír do škol

Školní sportovní klub VENTURA

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA