previous arrow
next arrow
Slider

 

Tradice, vzdělání, perspektiva

 

    

Společenské vědy

Výuka společenských věd na Církevním gymnáziu zahrnuje předměty dějepis (dvoucyklické pojetí na obou stupních gymnázia), zeměpis, občanská výchova (nižší gymnázium) a základy společenských věd (vyšší gymnázium). V rámci předmětu základy společenských věd vyučujeme filozofii, politologii, sociologii, psychologii, základy ekonomie a práva.

V septimě a oktávě nabízíme studentům dvouleté volitelné semináře

  • společenskovědní seminář
  • seminář moderních dějin 

V celkovém pohledu by výuka společenskovědních předmětů měla vytvářet jakéhosi příručního průvodce minulostí, současností a případně i budoucností lidské civilizace. S ohledem na tento cíl využíváme při výuce nejrůznějších netradičních metod, různých zážitkových aktivit, exkurzí, seminářů, workshopů, besed, zařazujeme prvky projektového vyučování, využíváme e-learning, pracujeme s audiovizuální technikou, používáme prezentace.

Snažíme se vést žáky k samostatné práci, která tříbí schopnost argumentace, logického myšlení a sebeprezentace.

V tomto úsilí musí existovat propojení mezi jednotlivými obory, neboť schopnost hledat a nalézat vzájemné souvislosti, chápat příčiny a následky jevů je pro orientaci mladého člověka nesmírně podstatná. Jedním z nejdůležitějších výsledků výuky společenskovědních předmětů by měla být schopnost vytvořit si kvalifikovaný názor, schopnost kultivované argumentace.

Samotná výuka samozřejmě k dosažení těchto cílů nestačí. Proto je doplněna odbornými exkurzemi a besedami s význačnými osobnostmi politického, společenského, vědeckého a kulturního života.

Projekty

Projekt Holocaust - výstupy z projektu úspěšně reprezentují školu v literární a výtvarné soutěži Památníku Terezín
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví
Dopisy v ulicích – Amnesty International

Poznávací exkurze

Lidice
Brusel, Štrasburk (EP, NATO)
Itálie (Řím, Vatikán, Toskánsko, Umbrie)
Osvětim
Exkurze do Senátu a Poslanecké sněmovny PČR
Geologicko - geografická exkurze
Exkurze do Planetária a průmyslového podniku

Projekt Planeta Země 3000 a Svět kolem nás - multipředmětově zaměřené vzdělávací projekty s přírodovědně - historicko - zeměpisným přesahem
 

Semináře

Památník Terezín - vícedenní vzdělávací seminář pro septimy

Putovní výstavy

Zmizelí sousedé
Stopy totality
Pavel Tigrid – slovy proti totalitám
Olga Havlová ve vzpomínkách přátel

Besedy a přednášky

Pamětníci (Lidice, Terezín, třetí odboj)
Významné osobnosti společenského a politického života
Cestovatelé
Odborníci ze ZČU (sociologie, blízkovýchodní studia) a dalších vysokých škol

Naši studenti mají možnost změřit své síly se studenty jiných škol v řadě soutěží včetně SOČ, jíž se s úspěchem zúčastnili Jiří Prokop, Václav Březina, Jan Krůta, Petr Lang, Václav Jindra, Jakub Šlouf a Eva Krondlová. Ve školním roce 2011/2012 získala 3. místo v národním kole SOČ Eliška Pekárková s prací Felix Nussbaum - život v obrazech.

Největší zkouškou pro absolventa gymnázia je ovšem úspěšné přijetí na zvolenou vysokou školu, naši absolventi studují na filozofických, právnických a pedagogických fakultách a vysokých školách humanitního směru po celé České republice.

Naším cílem není vytvářet chodící encyklopedie, ale vychovávat všestranně vzdělané osobnosti, které jsou schopny orientovat se ve stále složitějším světě, správně se rozhodovat a spolupodílet na životě společnosti a formování její budoucnosti.

Dějepis vyučujeme podle následujících učebnic:

prima J. Rulf, V. Válková: Dějepis pro 6. r. ZŠ - pravěk a starověk, SPN, Praha 2004
sekunda J. Čechura a kol.: Dějepis pro 7. r. ZŠ - středověk a raný novověk, SPN, Praha 2004
tercie M. Hlavačka: Dějepis pro 8. r. ZŠ - novověk, SPN, Praha 2004
kvarta J. Kocian, J. Kuklík: Dějepis pro 9. r. ZŠ - nejnovější dějiny, SPN, Praha 2004
kvinta Petr Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 1. díl, SPN, Praha 2001
sexta Petr Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2. díl, SPN, Praha 2001
septima A Petr Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. díl, SPN, Praha 2001
septima B Petr Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. a 4.díl, SPN, Praha 2001
oktáva A Petr Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4. díl, SPN, Praha 2001

 

Základy společenských věd vyučujeme podle následujících učebnic:

kvinta Politologie, David Roman, Olomouc
Úvod do studia politiky, Brokl Lubomír a kol.
sexta Ekonomie, Švarcová Jena
Ekonomie pro SŠ, Sojka M., 4. vydání
Finanční gramotnost, Klínský, P. a kol., Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 2008
septima  Filozofie - základní problémy, Blecha I.
Filozofie, Blecha I., Olomouc
Malá Filozofie člověka – slovník filozofických pojmů, Sokol J.
Filozofie pro každého, I. Železný, Praha 2000
oktáva Sociologie, Giddens A.
Úvod do sociologie, Keller J.
Právo pro střední školy, Ryska, R., Fortuna, Praha, 2007
Právo, Hradil P., 1. a 2.díl
obecné přehledy Společenské vědy pro střední školy, 1. – 4. díl, Didaktis
Odmaturuj ze společenských věd, kol. autorů

 

Projekt Holokaust

Přípravné kurzy

Eden, školní dvůr ožívá

SummerCamp

Elixír do škol

Školní sportovní klub VENTURA

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.