Naše projekty mezinárodních výměnných pobytů, přírodovědných exkurzí a meditačních dnů jsou finančně podpořeny z programu Renovabis.

 

Každoroční vzdělávací semináře v Památníku Terezín podporuje Terezínská iniciativa.

 

Mezinárodní výměnné pobyty jsou podporovány z Česko-německého fondu budoucnosti.


Programy na podporu technického vzdělávání, tělovýchovného vzdělávání, volnočasových aktivit, primární prevence a programy na podporu kulturních projektů jsou podpořeny z dotací Města Plzně.

Programy mezinárodních výměnných pobytů jsou podpořeny z dotací Plzeňského kraje.

 

Letní anglický jazykový kurz je podpořen z prostředků Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

 

 

Projekt čtenářských dílen, jazykových kurzů a elektronického vybavení učeben je podpořen z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA