Anglický jazyk se na CG vyučuje od primy do oktávy.

V tomto školním roce používáme tyto učebnice:

Motivate 1-4
New File Intermediate
New File Upper-Intermediate, Global upper-intermediate, Insight upper-intermediate
New File Advanced
Progress to First Certificate


Další používané materiály:

English Grammar in Use – Raymond Murphy
English Vocabulary in Use
English Grammar in Context
Open Channels/ Open Gates – Michaela Čaňková
Penguin Literature
časopisy – Gate, Bridge


Aktuálně:

  • Součástí jazykové přípravy je intenzivní týdenní jazykový kurz pro primy, který žáci absolvují v prvním týdnu. Během výuky procvičujeme a opakujeme gramatiku, rozšiřujeme slovní zásobu, součástí jsou seznamovací aktivity.

  • Na jaře pořádáme zájezd do Anglie. Studenti jsou ubytováni v rodinách, mají možnost přímého kontaktu s angličtinou. Poznávají přírodní i kulturně- historické krásy Anglie.

  • O prázdninách se na CG koná týdenní anglický jazykový kurz pro děti i dospělé spolupořádaný organizací Most – the Bridge. Výuku vedou rodilí mluvčí ze Spojených států.

  • Summer camp Pravidelnou letní akcí pro studenty nižšího gymnázia se stal 10denní letní stanový tábor s mnoha aktivitami v angličtině SummerCamp CG u Nepomuka. Vedoucími jsou naši mladí profesoři; jako instruktoři a kuchařky jezdí studenti vyššího gymnázia.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA