Pro Církevní gymnázium je charakteristická intenzivní jazyková příprava. Vycházíme z toho, že kvalitní znalost cizích jazyků je v současné době nutným předpokladem pro uplatnění studenta při jeho dalším působení na vysoké škole i v praktickém životě. Důraz klademe i na další aspekt jazykové výuky, to jest na její roli ve formování multikulturního povědomí ve stále se globalizujícím světě.

Vyučujeme Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, a latinu. Každý student by měl tedy zvládnout dva živé cizí jazyky.
První zářijový týden je celý věnován angličtině pro nově příchozí primány.

Jazykovou výuku dále prohlubují výměnné pobyty s našimi partnerskými školami v zahraničí, poznávací zájezdy a intenzivní týdenní jazykové kurzy. Na naší škole působí zahraniční lektoři pro anglický a německý jazyk.

O kvalitě jazykové přípravy svědčí jak řada úspěchů v soutěžích, tak i fakt, že každoročně řada našich studentů s úspěchem absolvuje dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí. 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA