Pro Církevní gymnázium je charakteristická intenzivní jazyková příprava. Vycházíme z toho, že kvalitní znalost cizích jazyků je v současné době nutným předpokladem pro uplatnění studenta při jeho dalším působení na vysoké škole i v praktickém životě. Důraz klademe i na další aspekt jazykové výuky, to jest na její roli ve formování multikulturního povědomí ve stále se globalizujícím světě.

Vyučujeme Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, španělskému a ruskému jazyku a latině. Každý student by měl tedy zvládnout minimálně dva živé cizí jazyky, ve volitelnm dvouletém kurzu má možnost seznámit se s třetím živým jazykem. První zářijový týden je celý věnován angličtině pro nově příchozí primány.

Jazykovou výuku dále prohlubují výměnné pobyty s našimi partnerskými školami v zahraničí, poznávací zájezdy a intenzivní týdenní jazykové kurzy. Na naší škole působí zahraniční lektoři pro anglický, německý a francouzský jazyk.

O kvalitě jazykové přípravy svědčí jak řada úspěchů v soutěžích, tak i fakt, že každoročně řada našich studentů s úspěchem absolvuje dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí. Tradiční je v tomto směru především naše spolupráce s Benediktinským gymnáziem sv. Michala v Metten v SRN, s Angelaschule v Osnabrücku, s gymnáziem v Ampleforthu ve Velké Británii a s LYCÉE PRIVÉ SAINT-PAUL-BOURDON BLANC v Orléansu (Francie).

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA