Cílem předmětu Informatika a výpočetní technika je poskytnout žákům základní orientace v možnostech využití informační a počítačové techniky v praxi, naučit je používat počítač jako nástroj pro zpracování informací a vést je k systematickému přístupu k řešení problémů.

Co je Informatika?
Informatika je věda o informacích a jejich zpracování. V současné době bývá často chápána jako věda o zpracování informací na počítačích, neboť se ke zpracování informací používá téměř výhradně výpočetní technika.

Od školního roku 2009-2010 se Informatika vyučuje dle ŠVP. 

 

Kompas I. a II.
Ročník Hodinová dotace Téma
Tercie 1

Historie, HW SW, Operační systém Windows, E-mail, Internet

Kvarta 1

Textový editor

Kvinta 2

Prezentační manažer, Vektorová grafika

Sexta 2

Tabulkový procesor, Bitmapová grafika

Septima 2 Tvorba WWW stránek (XHMTL, CSS, PHP)
Oktáva 2

Úprava a střih videa, Relační databáze

 

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA