V českém jazyce a literatuře jsou rozšířeny osnovy především vyššího gymnázia o základy vývoje českého jazyka, o poznatky z fonetiky a fonologie, slovotvorby, základy valenční syntaxe. V literatuře jsou probírány základy teorie literatury, které jsou ve vyšších ročnících nutné pro rozbor textu (zvláště pak v ústní části státní maturity). Výuka literatury je převážně ukončena v septimě, studenti oktávy se zaměřují na současnou literaturu, na zobecnění poznaného, práci s textem a na celkovou orientaci v kulturním světě. 

Na gymnáziu mají studenti možnost využít knihovnu, jež má kromě českých knih i obsáhlou část německou, anglickou a francouzskou. Činnost knihovny byla modernizována pomocí systému Bakaláři. 

Studenti se pravidelně zúčastňují Olympiády ČJ (několik studentů dosáhlo i mety nejvyšší - národního kola). S hrdostí můžeme říci, že mnoho našich studentů se angažuje i na poli literárním svou vlastní tvorbou a mnozí z nich byli několikrát oceněni prvními místy v různých republikových literárních soutěžích. 

Nejúspěšnější z našich studentů v oboru český jazyk a literatura rozvíjejí svůj zájem ve studiu na filosofických či pedagogických fakultách. Na své domovské gymnázium se vracejí plnit povinnou pedagogickou praxi - zpět pod dohled svých bývalých pedagogů.

K tradici klasických gymnázií se hlásíme i výukou latinského jazyka. Domníváme se, že jeho znalostí se otvírá cesta k hlubšímu studiu nejen románských jazyků, ale ke studiu jazykovědy vůbec. Chápeme ji jako prostředníka k seznámení s římskou literaturou, a tedy s kulturou a vzdělaností antiky, která ovlivnila celý kulturní svět. Zájem studentů o jazyk potvrzuje již několikaletá účast některých studentů v latinské soutěži Certamen Latinum.

Výuka latiny probíhá ve dvou stupních:

  • základní kurs (4. - 6. ročník)
  • volitelný kurs (7. - 8. ročník) - průřez latinsky psanou literaturou od nejstarších římských autorů přes středověké texty až po texty současné
© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA