Úkolem  vyučovacího předmětu výtvarná výchova (v primě - kvartě) je prohloubit vztah studentů k výtvarnému umění především prostřednictvím vlastní tvorby, poznáním různých výtvarných technik. Učební předmět dějiny umění (v kvintě a sextě) navazuje na výuku výtvarné výchovy především v rovině teoretické.

Práce studentů Církevního gymnázia mohla veřejnost každoročně zhlédnout na závěrečné výstavě na chodbách školy. Dosud byly uskutečněny tyto projekty:

1993   Výstava na schodech
1994   Potopa
1995   Pouť
1996   Cesta kolem světa
1997   Po stopách výtvarného umění
1998   Pohled do dílny
1999   Tváře
2000   Čas
2001   Po stopách Jiřího Trnky
2002   Ílias a Odyssea
2002   10 let CG
2003   Retrospektiva - to nejlepší ze školních výstav
2004   Malujeme Plzeň
2005   Prostor
2006   Písmo
2007   Komenského Labyrint světa a ráj srdce
2008   Kresba postavy
2009   Svět zvířat
2010   Okna
2011   Smysly - kontrasty - proměny
2012   20 let Církevního gymnázia
2013   Inspirace nejen starověkem

2014   Mezi realitou a snem
2015   Cesty
2016   Osobnosti
2017   Příroda
2017/18   Výstava k 25 letům Církevního gymnázia

Expozice z roku 1995 navíc obsahovala velkou kolekci keramiky, výstava z roku 1998 soubor batikovaných šátků a tkaných gobelínů. Na výstavách se podílejí žáci výtvarné výchovy i návštěvníci seminářů. V současné době mají všichni žáci povinnou jak výtvarnou, tak hudební výchovu. Proto na výtvarnou výchovu od sekundy do sexty zbývá jen 1 hodina týdně. po celou dobu však mají studenti možnost pracovat v semináři výtvarných technik a semináři dějin umění.

V roce 1999 jsme obdrželi v soutěži VÝTVARNÝ PROJEKT čestné uznání za prezentaci forem moderního umění prostřednictvím aktivní činnosti studentů. Václav Hoblík se umístil na 3. místě v soutěži DĚTI A SVĚT, v soutěži SRDCEM MĚSTA získalo 11 našich studentů 1. místo a 2 žáci 3. místo za soubor maleb Velké synagogy v Plzni. Každoročně se úspěšně účastníme výtvarné soutěže pořádané Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově

V době maturit navštěvujeme pravidelně Diecézní muzeum a výběr právě pořádaných výstav v Plzni a pořádáme zájezd na výstavy současného umění do Veletržního paláce v Praze. Ve spolupráci s pracovníky Náprstkova muzea v Praze jsme se podíleli na projektu Austrálie. Žáci měli možnost držet v ruce autentické domorodé výrobky, zkusit se od vlastních představ přes vyhledávání informací dobrat jejich skutečného stáří, způsobu výroby a využití. Opravili si některé mylné představy o cizích kulturách.

Trvale spolupracujeme se Západočeskou galerií. V jejích prostorách proběhly výstavy prací našich studentů 2001 Po stopách Jiřího Trnky a 2007 Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Uspořádali jsme besedu se současnými malíři Olafem Hanelem a Milanem Maurem. Aktivně se žáci zapojili do přípravy přednášky o Jiřím Kolářovi. Literární práce ovlivněné dojmy z výstavy plzeňských malířů Patery, Tázlera a Frauknechta byly otištěny v časopisu Spektrum č. 2/2000.

V roce 2012 se v Galerii Jiřího Trnky uskutečnila výstava 20 let Církevního gymnázia představující veřejnosti nejen ukázky z tvorby studentů, ale i současná díla absolventů, kteří se výtvarné činnosti dále věnovali a stali se například designéry, architekty nebo tvůrci animovaného filmu.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA