Cílem povinného předmětu hudební výchova (v primě - kvartě) a předmětu dějiny hudby (v kvintě a sextě) je prohlubovat u studentů vztah k hudbě, zvláště k lidové a umělé písni, seznamovat studenty s osobnostmi české a světové hudby formou poslechu jejich děl a informací o jejich životě.

Studenti jsou po celou dobu studia hudby pozvolna a podrobně seznamováni s vývojem hudby ve světě i v našich zemích s přihlédnutím k vývoji křesťanské hudby v rámci evropské křesťanské kultury:

prima: seznámení s hudebními nástroji, rozvoj základů zdravého zpěvu, hudba pravěká a starověká

sekunda: seznámení s hudebními tělesy, rozvoj rytmiky a souhry, hudba středověku a renesance

tercie: rozvoj vícehlasého zpěvu, hudba baroka a klasicismu

kvarta: hudba romantismu

kvinta: hudba 20.a 21.století, zpěv písní z muzikálů

sexta: hudba nonartificiální – poznávání jednotlivých hudebních stylů, tvorba vlastních skladeb

Studenti mají možnost stát se členy pěveckého sboru gymnázia, který školu reprezentuje při slavnostních akcích, festivalech, přehlídkách, mších apod.

Pěvecký sbor existuje při Církevním gymnáziu v Plzni již od jeho založení, tj. od roku 1992 a navštěvují jej především studenti sekund až sext (2 vyučovací hodiny týdně).

Primáni mají možnost účastnit se lekcí vícehlasého zpěvu v přípravném pěveckém sboru (1 vyučovací hodina týdně).

Nově vzniklý komorní orchestr Církevního gymnázia sdružuje muzikanty z prim – sext (1 vyučovací hodina týdně). V repertoáru jsou upravené skladby 19. a 20. století. Na koncertech tito muzikanti v některých písních doprovázejí pěvecký sbor.

Pěvecký sbor má na svém kontě mnohá vystoupení i v zahraničí - především ve Francii a Německu. Svou účastí doplňuje akce školy, diecéze, města Plzně či další jiné (např. charitativní) představení. V roce 2004 získal zlaté pásmo na regionální přehlídce dětských sborů a byl vybrán na Festival dětských pěveckých sborů v Českém Krumlově. V roce 2012 zpíval s pěveckým sborem Mariella v katedrále svatého Víta v živém vysílání České televize při slavnostní mši pro nadaci Stonožka. V roce 2013 se v přehlídce sborů v Odrách probojoval do finále, které živě vysílala televize Noe.

V současné době pěvecký sbor čítá zhruba 30 členů, od roku 2006 jej vede Mgr. Jakub Šedivý a korepetici zajišťují talentovaní klavíristé septim.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.