Základním cílem předmětu je, aby žáci dospěli k trvalému celoživotnímu pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám. Usilujeme o optimální rozvoj žáků a upevňování jejich zdraví. Snažíme se rozvíjet pohybové schopnosti a získávat pohybové dovednosti. Klademe důraz na utváření žádoucích etických a společenských hodnot a prosazujeme hru FAIR PLAY. Vycházíme především z přátelské atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních předpokladů.

Církevní gymnázium poskytuje svým studentům pestré možnosti sportovního vyžití. V budově jsou dvě tělocvičny menších rozměrů: 1) gymnastická-vybavená kobercem, zrcadly, baletní tyčí a různým gymnastickým náčiním a nářadím (včetně moderních pomůcek: BOSU, jumping trampolínky, TRX náčiní, airtracky, gymnastický válec a jiné.) Součástí tělocvičny je i malá posilovna s novým multifunkčním posilovacím strojem. 2) herní – na míčové, pohybové a sportovní hry.

Výuka tělesné výchovy probíhá i mimo budovu gymnázia. Docházíme s žáky na zimní stadion, na plavecký bazén, do hal Lokomotivy Plzeň, do sportovního areálu Prokopávka, do CrossFitu aj.

Pro žáky uvolněné z TV ze zdravotních důvodů nabízíme alternativu zdravotní tělesnou výchovu, kde využíváme řadu pomůcek (gymbaly, overbaly, joga válce, joga kostky, akupresurní míčky aj.).

V rámci osnov pořádá Církevní gymnázium sportovní kurzy, v zimě tradiční lyžařské-sekundáni jezdí pravidelně do Krušných hor. Kvintáni potom absolvují lyžařský výcvik v Rakousku v lyžařském středisku Saalbach-Hinterglemm, které je možné navštívit také v rámci výběrového lyžařského kurzu. Pro kvarty je v měsíci červnu připraven oblíbený kurz vodní turistiky na Berounce a v oktávě mají studenti možnost zúčastnit se letního sportovního kurzu, který se koná v září. Náplň kurzu tvoří cyklistika, orientační běh, míčové a netradiční hry, kondiční cvičení, relaxační cvičení aj..

Družstva i jednotlivci se zúčastňují pravidelně různých sportovních soutěží mezi školami, mj. ve volejbalu, frisbee, florbalu, orientačním běhu, Sazka OV a jiných.

Ani učitelé nezůstávají pozadu a spolu se studenty dodržují velmi hezkou tradici vánočního volejbalového turnaje O zlatou vánočku, kterého se zúčastňují zástupci všech plzeňských gymnázií. 


© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA