Povinná výuka:

Matematika se na Církevním gymnáziu vyučuje v rozsahu běžném pro gymnázia v ČR. Hodinové dotace předmětu v jednotlivých ročnících jsou následující:

nižší gymnázium -  primy - 4 vyučovací hodiny za týden

sekunda, tercie a kvarta - 4 vyučovací hodiny za týden

vyšší gymnázium - kvinta, sexta, septima - 4 vyučovací hodiny za týden

oktávy  - 4 vyučovací hodiny za týden + 1 hodina maturitního semináře

Výuka matematiky zahrnuje kromě povinných hodin i volitelný seminář z matematiky, kde si studenti posledních dvou ročníků gymnázia mohou rozšířit své znalosti o zajímavé partie matematiky. K zopakování základního středoškolského učiva a přípravě k maturitě pomáhá studentům v posledním ročníku maturitní seminář z matematiky.

Soutěže:

Studentům nabízíme účast v rozličných matematických soutěžích (Pythagoriáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Logická olympiáda, týmové soutěže BRLOH, Technoplaneta), v nichž pravidelně dosahují výborných výsledků.

Přijímací zkoušky:

Každoročně je zájemcům nabízen přípravný kurs k příjímacím zkouškám.

Maturitní zkoušky:

Maturitní zkoušku z matematiky skládají zpravidla studenti, kteří chtějí pokračovat na VŠ přírodovědného, technického nebo ekonomického zaměření. Zkušenosti z minulých let ukazují, že takových studentů je na CG poměrně velké množství a že bývají úspěšní v přijímacím řízení i ve studiu na těchto typech vysokých škol.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA