Sekce přírodních věd sdružuje vyučující biologie, chemie a fyziky. Koordinuje výuku v těchto předmětech, výběr učebnic a vybavení kabinetů a odborných pracoven biologie, fyziky a chemie.

Již v prvém roce existence školy byla vybudována laboratoř chemie. V roce 2009 byla vybudovaná nová učebna a kabinet fyziky za podpory projektu ROP. Tím se výrazně zlepšilo zázemí pro fyzikální experimentování žáků nižšího i vyššího gymnázia. Díky novému vybavení tak žáci prim až kvart mohou absolvovat výuku vycházející z jejich vlastního experimentování doplněnou množstvím demonstračních pokusů. Naší specialitou je výroba „vědeckých hraček“ k probíraným tématům (optika, elektřina, těžiště a páka atd.), které žáci prezentují na školních fyzikálních výstavách. Velmi oblíbené jsou také prezentace pro rodiče a příznivce fyziky Primáni pokusují a Sekundáni pokusují, kde žáci předvádějí, co se za rok naučili. V roce 2011 byla inovována laboratoř biologie.

Studenti si v septimě volí přírodovědné nebo společenskovědní zaměření. V přírodovědné třídě mají studenti rozšířenou výuku biologie, chemie a fyziky s tříhodinovou týdenní dotací. V septimě a oktávě si mohou naši studenti vybrat volitelný předmět laboratorní práce. Tento předmět zahrnuje praktická cvičení z biologie, chemie a fyziky s dvouhodinovou dotací za týden. Také jim jsou nabídnuty další rozšiřující semináře.

Žáci prim navštěvují Planetárium v Praze. Žáci sekund se účastní týdenního astrokurzu. Pro studenty kvart pořádáme geologické exkurze, během kterých se studenti seznámí s geologickými jevy na území ČR. Pro studenty kvint pořádáme dvoudenní botanický kurz, kde studenti určují a popisují druhy rostlin v přírodě. Studenti septim absolvují komplexní přírodovědný kurz, který zahrnuje poznatky z biologie, fyziky a chemie, včetně praktických cvičení a exkurzí v terénu.

Již tradičně se naše škola zúčastňuje Dnů vědy a techniky v ulicích Plzně. Náš stánek, kde studenti našeho gymnázia předvádějí fyzikální pokusy, bývá po celé dva dny obležen kolemjdoucími návštěvníky.

Videa z některých našich fyzikálních projektů je možné zhlédnout na Youtube. Fotogalerie z projektů jsou k nahlédnutí zde:

Účastníme se fyzikálních soutěží (např. Pohár vědy) a každoročně pořádáme pro žáky nižšího gymnázia Letní fyzikální týden. Jako lektoři na něm působí studenti vyššího gymnázia i naši absolventi.

Dlouhodobě se naše studenti věnují i "fyzikální hudbě". Našimi absolventy jsou i členové netradičního hudebního seskupení Flaškinet:

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.