Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené osmileté gymnázium.

Poskytuje kvalitní všestranné vzdělání, vychází z křesťanských tradic, respektuje osobnost studenta, nabízí otevřenou a přátelskou atmosféru. Je otevřeno všem bez ohledu na víru.

Klade důraz na výuku cizích jazyků. Již od prvního ročníku se studenti učí dva cizí jazyky (angličtinu a francouzštinu, nebo němčinu), ve vyšších ročnících se přidává latina a volitelně i další cizí jazyk. Na škole působí rodilí mluvčí.

Studenti si podle svých zájmů volí na konci šestého ročníku přírodovědnou nebo společenskovědní třídu, aby tak měli možnost intenzivněji se věnovat předmětům, které považují za rozhodující pro přípravu na své další studium.

Škola usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, všeobecně vzdělávací předměty doplňuje proto i religionistika – předmět, který vede k pochopení kořenů naší civilizace, seznamuje s morálními principy a usnadňuje orientaci v dnešním složitém světě.

Škola má velmi dobrou polohu v centru města, je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou.

V budově školy najdete dvě tělocvičny, odborné učebny pro chemii, biologii, fyziku, zeměpis, cizí jazyky, hudební, výtvarnou a literární výchovu. Je zde knihovna imultimediální a počítačová učebna. Pro volný čas studentů je k dispozici školní dvůr se zahradou, basketbalovým košem a pingpongovým stolem. Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna.

Škola průběžně zdokonaluje bezbariérový přístup, díky němuž je již nyní studium umožněno i tělesně postiženým žákům.

Díky tomu, že na škole neexistuje systém klasických kabinetů a učitelé sdílejí otevřený pracovní prostor ve třech propojených sborovnách, je v pedagogickém sboru zajištěna velmi dobrá komunikace. Toto specifické uspořádání vytváří velmi pozitivní a otevřenou atmosféru mezi učiteli, která se promítá i do jejich vztahu ke studentům a do vztahů mezi studenty navzájem. I při relativně vysokém počtu 500 studentů je tak vytvořen prostor pro individuální přístup a je zamezeno anonymitě.

Na základě společné smlouvy škola spolupracuje se ZČU v Plzni. Vybraní studenti Církevního gymnázia tak dostávají možnost osobně se podílet jako asistenti na projektech ZČU z přírodovědné či technické oblasti. Odborníci ze ZČU zase přicházejí studentům gymnázia přednášet na různá témata z těchto oborů.

Studenti se úspěšně zúčastňují řady projektů, soutěží a festivalů. Každoročně škola pořádá výstavu výtvarných prací studentů. Na škole již od jejího vzniku působí pěvecký sbor, který každoročně absolvuje řadu vystoupení doma i v zahraničí.

Škola pravidelně nabízí studentům doplňkové aktivity – odborné exkurze, jazykové i tělovýchovné kurzy, výlety, projektové dny. Cesty k sobě i k ostatním hledají studentina takzvaných meditačních dnech, během nichž mohou v neformálním prostředí diskutovat a uvažovat o podnětech ze své blízkosti i okolního světa.

Věřícím dětem nabízí škola další duchovní rozvoj, mohou navštěvovat školní kapli sv. Ducha, kde se pravidelně slouží mše. Všem studentům je k dispozici spirituál školy P. Mgr. Robert Bergman.

Rodiče studentů mají možnost spolupodílet se na řízení školy prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.

CG pro svoje studenty v době letních prázdnin každoročně pořádá vlastní letní tábor (pod vedením mladých pedagogů školy).

S účinností od 1. září 2019, tj. od začátku školního roku 2019/2020, bude na církevním gymnáziu vybírán příspěvek na vzdělávání. Více informací naleznete zde.

historii budovy školy si můžete přečíst zde.

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA