Úspěchy ve školním roce 2015/2016

Olympiáda v Čj – okresní kolo I

Magdalena Dubová

3. místo

Olympiáda v Čj – okresní kolo I

Martina Pešťáková

13. místo

Olympiáda v Čj – okresní kolo II

Tereza Sloupová

3. místo

Olympiáda v Čj – okresní kolo II

Petr Slavík

7. místo

Přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo III

Sára Görgesová

postup

Česká lingvistická olympiáda

Regionální kolo FFUK Praha

Jáchym Denk

postup do národního kola

Literární soutěž Rosteme s knihou

Karolína Kahounová

čestné uznání

Literární soutěž Daniel – Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Karolína Kahounová

3. místo

Studenti píší noviny

Robin Vrobel

Hana Randová

zveřejnění v MF Dnes

Angličtinář roku

Církevní gymnázium

1. místo v PK

24.místo v celkovém hodnocení

Best in English

Církevní gymnázium

44. místo na světě

Soutěž v Aj – okresní kolo II B

Michaela Jindrová

4. místo

Soutěž v Aj – okresní kolo III A

Karolína Žánová

3. místo

Celostátní kolo konverzační soutěže v Nj

Anna Koželuhová

1. místo

Okresní kolo konverzační soutěže v Nj  II B

Anna Marie Podlipná

2. místo

Okresní kolo konverzační soutěže v Nj  III A

Ondřej Drobil

4. místo

Soutěž ve francouzském jazyce 

krajské kolo A1

Vojtěch Svoboda

Klára Uldrychová

3. místo

4. místo

Soutěž ve francouzském jazyce

krajské kolo A2

Anna Koželuhová

Natálie Prýcová

3. místo

8. místo

Soutěž ve francouzském jazyce

krajské kolo B2

Barbora Fremlová

Lucie Šindelářová

1. místo

2. místo

Certamen Latinum – kategorie A

zemské kolo

Petr Zlámal

5. místo,

postup do národního kola

Logická olympiáda – krajské kolo

Kategorie  B

Jan Brada

1. místo

Logická olympiáda – celostátní kolo

Kategorie  B

Jan Brada

4. místo

(účastnilo se 20 736 studentů)

Logická olympiáda – krajské kolo

Kategorie  C

Matěj Hudec

3. místo

Logická olympiáda – celostátní kolo

Kategorie  C

Matěj Hudec

15. místo

(účastnilo se  11 440 studentů)

Přírodovědný Klokan – krajské kolo

kategorie Kadet

Matěj Svidenský

3. místo

Přírodovědný Klokan – krajské kolo

kategorie Junior

Jan Belfín

Dominik Čech

2. místo

3. místo

Matematický klokan – okresní kolo

Kategorie Benjamín

František Hep

Vojtěch Poupa

Tereza Kahounová

Michal Pešťák

Ondřej Chmelík

3. místo

4. místo

5. místo

6. místo

7. místo

Matematický klokan – okresní kolo

Kategorie Kadet

Jan Brada

Anna Marie Podlipná

Václav Boček

Jáchym Tomášek

1. místo

3. místo

4. místo

5. místo

Matematický klokan – okresní kolo

Kategorie Junior

Jan Ponic

Ondřej Drobil

3. místo

7. místo

Matematický klokan – okresní kolo

Kategorie Student

Ondřej Tichý

8. místo

Matematický klokan – krajské kolo

Kategorie Benjamín

František Hep

Vojtěch Poupa

Tereza Kahounová

Michal Pešťák

Ondřej Chmelík

3. místo

4. místo

6. místo

9. místo

10. místo

Matematický klokan – krajské kolo

Kategorie Kadet

Jan Brada

Anna Marie Podlipná

Václav Boček

Jáchym Tomášek

1. místo

6. místo

7. místo

11. místo

Matematický klokan – krajské kolo

Kategorie Junior

Jan Ponic

5. místo

Matematický Klokan – celostátní kolo

Kategorie Kadet

Jan Brada

2. místo

Matematická olympiáda Z6

František Hep

Tereza Kahounová

1. místo

1. místo

Matematická olympiáda Z7

Michal Pešťák

Vojtěch Poupa

Vít Zábranský

2. místo

10. místo

11. místo

Matematická olympiáda Z8

Jan Brada

1. místo

Pythagoriáda  - okresní kolo 6. třída

Ondřej Chmelík

Jakub Nekvapil

František Hep

Milena Šebková

Tereza Kahounová

Tereza Morková

Alžběta Koderová

1. místo

3. místo

4. místo

5. místo

5. místo

5. místo

6. místo

Pythagoriáda – okresní kolo 7. třída

Vít Zábranský

1. místo

Pythagoriáda – okresní kolo 8. třída

Jan Brada

Jáchym Tomášek

Anna Marie Podlipná

Petra Svobodová

Vojtěch Bořík

1. místo

3. místo

3. místo

3. místo

5. místo

Technoplaneta 2016

Celostátní šifrovací hra (leden-červen)

On-line hra + celostátní finále v Praze.

Celkový počet družstev:150

Vojtěch Bořík, Marek Beneš, Jan Brada, Bartoloměj Pecháček, Kamil Weissar

(3.A, 4.A)

 

 

4. místo

Biologická olympiáda – okresní kolo

Kategorie C

Markéta Pěšinová

Mikola Netolická

6. místo

9. místo

Biologická olympiáda – okresní kolo

Kategorie D

Vít Zábranský

Julie Tůmová

1. místo

2. místo

Biologická olympiáda – krajské kolo

Kategorie D

Vít Zábranský

Julie Tůmová

8. místo

9. místo

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo A

Milena Šebková

2. místo

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo B

Filip Šauli

1. místo

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

Jan Brada

1. místo

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

Josef Bořík

Jáchym Denk

6. místo

9. místo

Dějepisná olympiáda – okresní kolo

Anna Marie Podlipná

9. místo

Stolní tenis – krajské finále III. kategorie

chlapci

1. místo

Stolní tenis – krajské finále VI. B

dívky

1. místo

Stolní tenis – republikové finále – VI. B

dívky

5. místo

Soutěž v poskytování první pomoci

LF UK Plzeň

Barbora Havlíčková

Eliška Hankovcová

3. místo

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA