Na našem gymnáziu bude podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.) zřízena školská rada. Své zástupce do rady školy volí rodiče, stejně tak zletilí studenti školy. Pedagogičtí pracovníci volí členy rady školy z řad učitelského sboru, ostatní členy rady školy jmenuje zřizovatel školy.

Složení předchozí školské rady (funkční období skončilo 11. 7. 2021)
Zástupci zřizovatele:
  Mgr. Robert Bergman (předseda rady)
  JUDr. Jan Špeta
  Miroslav Míka

Zástupci učitelů:
  Mgr. Jan Sovadina
  Mgr. Vladislav Janouškovec
  Mgr. Marta Nocarová

Zástupci rodičů:
  Ing. Přemysl Brada
  MUDr. Adriana Honomichlová 

Zástupce zletilých studentů:
  Matyáš Josef Velc

Dokumenty k nahlédnutí

Volební řád školské rady
Výňatek ze školského zákona 

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA