Na našem gymnáziu bude podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.) zřízena školská rada. Své zástupce do rady školy volí rodiče, stejně tak zletilí studenti školy. Pedagogičtí pracovníci volí členy rady školy z řad učitelského sboru, ostatní členy rady školy jmenuje zřizovatel školy.

Složení školské rady pro období 2021 – 2024

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Veronika Iris Pavelková
JUDr. Věra Klailová (předsedkyně rady)
P. Mgr. Vlastimil Kadlec, OMI

Zástupci učitelů:

Mgr. Marcela Chuchlíková
Mgr. Tomáš Kerndl
Mgr. Jakub Kurc

Zástupci rodičů:

MUDr. Adriana Honomichlová
Doc. Ing. Martin Poupa, Ph.D.

Zástupkyně zletilých žáků:

Anna Řehořová

 

Dokumenty k nahlédnutí

Volební řád školské rady

Výňatek ze školského zákona 

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA