Projekt „CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ POMÁHÁ“ vychází z představy, že úkolem školy není pouze vzdělávat, ale i ukazovat, že dobrovolnictví a charitativní činnost mohou být nedílnou a stálou součástí života. Pomáhat potřebným jakékoli národnosti či věku v nelehkých životních situacích může být integrální částí osobnosti mladého člověka, je to zkušenost, kterou si může odnést do dospělosti.

 

Jak a komu pomáháme?

Válka na Ukrajině

Stužky a první humanitární sbírka

Již 25. února 2022 zavlála na průčelí Církevního gymnázia ukrajinská vlajka jako výraz solidarity s napadenou Ukrajinou. Záhy začali naši oktaváni nabízet ručně šité stužky s ukrajinskou bikolórou. Jejich prodejem získali 10 450,- Kč, výtěžek putoval na konto Člověka v tísni.

První humanitární sbírku jsme zahájili v pondělí 28. 2. 2022 ve spolupráci se sousedním gymnáziem na Mikulášském náměstí. Dárci z řad rodičů, žáků i veřejnosti přinášeli hygienické potřeby, oděvy a prádlo, léky, zdravotnické vybavení, karimatky, deky, spací pytle, lůžkoviny, pláštěnky. Ukrajinští řidiči dovezli všechno do humanitárního centra Kousek naděje ve Stryji ve lvovské oblasti.

Nápis pro Mariupol

16. března 2022 ruské ozbrojené síly bombardovaly oblastní činoherní divadlo v Mariupolu, které sloužilo jako protiletecký kryt během obléhání města a během útoku poskytovalo útočiště až 1200 civilistům, a to přesto, že divadlo bylo výrazně označeno obrovským nápisem "ДЕТИ". Tento symbolický nápis vytvořili naši primáni před budovou Církevního gymnázia Plzeň.

Další kolo sbírky pro Ukrajinu – spacáky, karimatky

V pondělí 11. 4.  2022 jsme ukončili humanitární sbírku spacáků a karimatek. Téhož dne zamířily dary do Stryje ve lvovské oblasti. Odtud byly distribuovány potřebným, a to jak vnitřním běžencům z východu země, tak vojákům na frontu. Do Stryje jsme odeslali 25 darovaných spacáků a karimatek a dalších 20 souprav, které jsme nakoupili z finančních darů z kasičky na vrátnici a z účtu pro Ukrajinu (v celkové hodnotě 18 838,- Kč).

Akce Pečeme pro Ukrajinu

Každou středu od 30. 3. do 15. 6. 2022 prodávali žáci svým spolužákům doma napečené sladké i slané pečivo s tím, že výtěžek byl posílán jak na podporu konkrétních uprchlíků, tak na účty humanitárních organizací. Za dobu trvání projektu se podařilo vybrat 116 316,- Kč.


Adventní benefiční jarmark
a Vánoční bazar

Obě akce z listopadu a prosince 2022 vynesly celkem 49 545,- Kč, které zamířily na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně. V rámci benefičního koncertu došlo i na prodej adventních věnců a ozdob, na jejichž výrobě se podíleli žáci a vyučující. Vánoční bazar spočíval v prodeji pro někoho nepotřebných, leč stále krásných a užitečných věcí.


Pečeme pro dobrou věc

Na akci Pečeme pro Ukrajinu navazuje již osvědčená akce Pečeme pro dobrou věc.
Žáci jednotlivých tříd sami rozhodují o příjemci výtěžku akce.

Sekunda A 

Psychiatrická nemocnice Dobřany - dětské oddělení 

5 289,- Kč 

Sekunda B 

Hemato-onkologické dětské oddělení FN Plzeň 

7 545,- Kč 

Tercie A 

Nevypusť duši, z. s. 

5 453,- Kč 

Tercie B 

Dětská klinika (oddělení větších dětí) FN Plzeň 

4 776,- Kč 

Kvarta A 

Rodina Viléma Bizuba (www.vilemek.cz

8 329,- Kč 

Kvarta B 

Nadace pro transplantace kostní dřeně 

5 241,- Kč 

Prima B 

Občanské sdružení Helppes 

13 354,- Kč 

 

Za poslední rok jsme tedy díky žákům, rodičům, vyučujícím i dalším dárcům vybrali a odeslali na nejrůznější humanitární účely

celkem 245 116,- Kč.

Hodnotu materiálních sbírek vyčíslit nelze.

 

Sbírka u příležitosti Dne válečných veteránů

Naši žáci se každoročně podílejí na veřejné sbírce organizace Post Bellum u příležitosti Dne válečných veteránů.

 

Adopce na dálku

Už mnoho let naši žáci podporují indické děti v projektu Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové. Od roku 2014 vybíráme peníze na Alfriyu Fernandes (narozenou  4. 4. 2004 v Belgaum). Alfriya v letošním školním roce úspěšně dokončila celou střední školu a s naší pomocí bude pokračovat v dalším studiu, aby si mohla splnit sen stát se učitelkou.
Každý rok Alfryiu podporujeme částkou 6500,- Kč.

 

Benefiční koncert

Benefiční koncert k 30. výročí vzniku Církevního gymnázia se uskutečnil 11. 5. 2023 v katedrále sv. Bartoloměje.
Výtěžek koncertu ve výši 22.197,- Kč byl věnován charitativnímu projektu Patron dětí.

Fotogalerie zde.

Záznam celého koncertu zde.

 

 

 
 
© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA