Prevence - internetové zdroje

Linky pomoci:  

Linka bezpečí: https://www.linkabezpeci.cz/ 

Bílý kruh bezpečí (pomoc obědem kriminality a domácího násilí): https://www.bkb.cz/ 

Linka pro rodinu a školu: https://www.linkaztracenedite.cz/  

 

Další užitečné odkazy:  

Centrum protidrogové prevence a terapie: https://www.cppt.cz/  

Centrum Locika – pro dětství bez násilí: https://www.centrumlocika.cz/  

Poradna Vigvam pro pozůstalé: https://poradna-vigvam.cz/ 

Kyberšikana, rizikové chování na internetu: https://www.e-bezpeci.cz/  

Návrh postupu při řešení šikany pro rodiče: https://www.pepor-plzen.cz/primarni-prevence/pro-rodice  

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA