Suplování:   Středa 14.2.2018 (první týden)

Změny v rozvrzích učitelů:

Bergman Robert

1.hod

přesun <<

Re

5.A

(224)

z 16.2. 7.hod

 

5.hod

přesun <<

Re

4.A

(237)

z 12.2. 7.hod

Buvalová Olga

5.hod

odpadá

Fj

2.B (Aj1)

 

kurz

Drápelová Radka

4.hod

odpadá

M

2.B

 

kurz

 

6.hod

přesun >>

MS

8.A (MSA)

 

na 15.2. 2.hod

Halajčuk Petr

3.hod

přesun <<

D

7.A

(207)

z 16.2. 7.hod

Heringová Blanka

1.hod

přesun >>

M

5.A

 

na 3.hod

 

3.hod

přesun <<

M

5.A

(224)

z 1.hod

Janouškovec Vladislav

6.hod

Dozor v jídelně

 

Kašpar Zbyněk

1.hod

přesun >>

D

7.B

 

na 13.2. 3.hod

 

3.hod

odpadá

Fj

2.B (Aj2)

 

kurz

 

4.hod

spojeno (Al)

Fj

3.B (Aj1)

(106)

 
 

5.hod

přesun <<

D

7.B

(233)

z 15.2. 6.hod

 

6.hod

přesun <<

D

6.A

(143)

z 12.2. 7.hod

Sirová Jana

1.hod

přesun >>

C

1.B

 

na 15.2. 3.hod

Machálková Eva

3.hod

přesun <<

Aj

6.A (Aj1)

(143)

z 13.2. 6.hod

 

3.hod

spojeno (Gr)

Aj

6.A (Aj2)

(143)

 

Melnyková Alena

2.hod

spojeno (Co)

Aj

6.B (Aj2)

(112)

 
 

2.hod

změna

Aj

6.B (Aj1)

(112)

 
 

4.hod

přesun <<

Aj

1.A (Aj1)

(241)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Aj

1.A (Aj1)

 

na 4.hod

Navarová Vendulka

4.hod

supl. (Pa)

C

1.A (Aj2)

(132)

 

Andělová Adéla

3.hod

spojeno (Co)

Aj

5.B (Aj1)

(214)

 
 

3.hod

změna

Aj

5.B (Aj2)

(214)

 
 

6.hod

odpadá

Aj

2.B (Aj1)

 

kurz

Nocarová Marta

2.hod

spojeno (Zk)

Aj

7.B (NjZ)+

(233)

 
 

7.hod

odpadá

CS

8.B (ČS)+

 

zrušeno

Prunerová Lenka

7.hod

přesun >>

Nj

5.A (Aj1)

 

na 13.2. 6.hod

Pešová Marcela

2.hod

odpadá

Bi

2.B

 

kurz

 

4.hod

přesun <<

Bi

6.A

(206)

z 16.2. 7.hod

 

7.hod

odpadá

Ch

2.B

 

kurz

Píhrtová Eva

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Pleva Tadeáš

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Poláčková Jana

3.hod

přesun <<

M

1.B (Aj2)

(134)

z 15.2. 2.hod

 

5.hod

Dozor v jídelně

 
 

7.hod

přesun >>

Ch

3.B

 

na 15.2. 5.hod

Pour Jiří

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Trejbalová Markéta

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Sovadina Jan

1.hod

odpadá

Z

2.B

 

kurz

 

7.hod

přesun >>

ZSV

6.B

 

na 13.2. 4.hod

Šedivý Jakub

3.hod

spojeno (Al)

Eh

3.A (Aj2)

(135)

 

Šmolíková Tereza

3.hod

odpadá

Ev

2.B (Aj1)

 

kurz

 

6.hod

odpadá

Ev

2.B (Aj2)

 

kurz

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Eh

Aj2

 

odpadá

 

(Co)

 

2.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Pa)

 

4.hod

Aj

Aj1

(241)

přesun <<

Melnyková Alena

z 7.hod

 

4.hod

C

Aj2

(132)

supluje

Navarová Vendulka

(Pa)

 

4.hod

Eh

Aj1

 

odpadá

 

(Co)

 

7.hod

Aj

Aj1

 

přesun >>

 

na 4.hod

1.B

1.hod

C

   

přesun >>

 

na 15.2. (Ct) 3.hod

 

3.hod

M

Aj2

(134)

přesun <<

Poláčková Jana

z 15.2. (Ct) 2.hod

 

3.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Pa)

2.A

1.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Tr)

 

1.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Gr)

 

2.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Tr)

 

2.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Gr)

2.B

1.- 7. hod kurz

3.A

3.hod

Eh

Aj2

(135)

spojí

Šedivý Jakub

(Al)

 

6.hod

Bi

   

odpadá

 

(Pl)

 

7.hod

Z

   

odpadá

 

(Zk)

3.B

4.hod

Fj

Aj1

(106)

spojí

Kašpar Zbyněk

(Al)

 

7.hod

Ch

   

přesun >>

 

na 15.2. (Ct) 5.hod

4.A

5.hod

Re

 

(237)

přesun <<

Bergman Robert

z 12.2. (Po) 7.hod

 

5.hod

Bi

   

odpadá

 

(Pl)

 

7.hod

Z

   

odpadá

 

(Po)

4.B

1.hod

Z

   

odpadá

 

(Po)

 

6.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Al)

 

6.hod

Fj

Aj2

 

odpadá

 

(Co)

 

7.hod

Bi

   

odpadá

 

(Pl)

5.A

1.hod

Re

 

(224)

přesun <<

Bergman Robert

z 16.2. (Pá) 7.hod

 

1.hod

M

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

3.hod

M

 

(224)

přesun <<

Heringová Blanka

z 1.hod

 

3.hod

Bi

   

odpadá

 

(Pl)

 

5.hod

Nj

Aj2

 

odpadá

 

(Zk)

 

5.hod

Iv

Aj1

 

odpadá

 

(Gr)

 

6.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Pa)

 

6.hod

Iv

Aj2

 

odpadá

 

(Gr)

 

7.hod

Nj

Aj1

 

přesun >>

 

na 13.2. (Út) 6.hod

 

7.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Pa)

5.B

1.hod

Bi

   

odpadá

 

(Pl)

 

3.hod

Aj

Aj1

(214)

spojí

Andělová Adéla

(Co)

 

3.hod

Aj

Aj2

(214)

změna

Andělová Adéla

 

6.A

1.hod

Z

   

odpadá

 

(Zk)

 

3.hod

Aj

Aj1

(143)

přesun <<

Machálková Eva

z 13.2. (Út) 6.hod

 

3.hod

Aj

Aj2

(143)

spojí

Machálková Eva

(Gr)

 

3.hod

Nj

Aj1

 

odpadá

 

(Pí)

 

4.hod

Bi

 

(206)

přesun <<

Pešová Marcela

z 16.2. (Pá) 7.hod

 

4.hod

Nj

Aj1

 

odpadá

 

(Pí)

 

4.hod

Nj

Aj2

 

odpadá

 

(Zk)

 

6.hod

D

 

(143)

přesun <<

Kašpar Zbyněk

z 12.2. (Po) 7.hod

 

6.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Tr)

 

6.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Pí)

 

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Tr)

 

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Pí)

6.B

2.hod

Aj

Aj2

(112)

spojí

Melnyková Alena

(Co)

 

2.hod

Aj

Aj1

(112)

změna

Melnyková Alena

 
 

7.hod

ZSV

   

přesun >>

 

na 13.2. (Út) 4.hod

7.A

2.hod

Aj

NjZ

(233)

spojí

Nocarová Marta

(Zk)

 

3.hod

D

 

(207)

přesun <<

Halajčuk Petr

z 16.2. (Pá) 7.hod

 

3.hod

Z

   

odpadá

 

(Po)

7.B

1.hod

D

   

přesun >>

 

na 13.2. (Út) 3.hod

 

2.hod

Aj

NjZ

(233)

spojí

Nocarová Marta

(Zk)

 

5.hod

D

 

(233)

přesun <<

Kašpar Zbyněk

z 15.2. (Ct) 6.hod

 

5.hod

Z

   

odpadá

 

(Po)

8.A

3.hod

Nj

AjN

 

odpadá

 

(Zk)

 

6.hod

MS

MSA

 

přesun >>

 

na 15.2. (Ct) 2.hod

 

7.hod

CS

ČS

 

odpadá

 

(Nc)

 

8.hod

IvS

IvS

 

odpadá

 

(Gr)

8.B

3.hod

Nj

AjN

 

odpadá

 

(Zk)

 

7.hod

CS

ČS

 

odpadá

 

(Nc)

 

8.hod

IvS

IvS

 

odpadá

 

(Gr)

Pedagogický dohled u třídy:

2.B, 1.- 7. hod - Píhrtová Eva, Pleva Tadeáš, Pour Jiří, Trejbalová Markéta

 

Zpracováno v systému Bakaláři