Tělesná výchova

Základním cílem předmětu je, aby žáci dospěli k trvalému celoživotnímu pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám. Usilujeme o optimální rozvoj, upevňování zdraví žáků a rozvíjení pohybových schopností a získávání pohybových dovedností, o utváření žádoucích etických a společenských hodnot a postojů. Vycházíme především z motivující atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních předpokladů.

Církevní gymnázium poskytuje svým studentům pestré možnosti sportovního vyžití. V budově jsou dvě tělocvičny menších rozměrů - gymnastická, vybavená kobercem, zrcadly, baletní tyčí a různým gymnastickým náčiním a nářadím (včetně moderních pomůcek - gym-ball, slide, step atd.) a herní.

Výuka tělesné výchovy probíhá i mimo budovu gymnázia. V primě je zařazeno plavání, v sekundě a v tercii bruslení a lední hokej. 

V rámci vyučování pořádá Církevní gymnázium sportovní kurzy, v zimě tradiční lyžařské - sekundáni jezdí pravidelně do Železné Rudy, kvintáni potom absolvují lyžařský výcvik v Rakousku v lyžařském středisku Saalbach - Hinterglemm, které je možné navštívit také v rámci výběrového lyžařského kurzu. Do výcviku je zařazen i snowboard, neboť škola disponuje dvěma vyškolenými instruktory. Pro kvarty je v měsíci červnu připraven oblíbený kurz vodní turistiky na Berounce a v oktávě mají studenti možnost zúčastnit se letního sportovního kurzu, který se koná v září v Rožmitálu pod Třemšínem. Náplň kurzu tvoří cyklistika, orientační běh, různé závody v přírodě, softbal, míčové a netradiční hry.

Družstva i jednotlivci se zúčastňují pravidelně různých sportovních soutěží mezi školami, mj. ve volejbalu, hokejbalu, fotbalu, softbalu. Pravidelně je na závěr školního roku pořádán sportovní den Církevního gymnázia.

Ani učitelé nezůstávají pozadu a spolu se studenty dodržují velmi hezkou tradici vánočního turnaje ve volejbalu O zlatou vánočku, kterého se zúčastňují zástupci všech plzeňských gymnázií.  

 

Kurz vodní turistiky - Berounka

Přihláška - 4A .pdf
Přihláška - 5A .pdf
Podrobné informace .pdf

 

Lyžařský kurz 5AB, Saalbach - Hinterglemm

Leták .pdf
Přihláška .pdf
Prezentace střediska a ubytování .pptx
Informační list č. 1 .pdf
Informační list č. 2 - podrobné informace .pdf
Řád lyžařského kurzu .pdf
Prohlášení o bezinfekčnosti .pdf

 

Výběrový lyžařský kurz, Saalbach - Hinterglemm

Leták .pdf
Přihláška .pdf
Podrobné informace .pdf

 

Další informace