Učební plán dálkového studia

 

Učební plán
dálkového studia

ŠVP KOMPAS III.

POČET KONZULTAČNÍCH HODIN ZA MĚSÍC

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk a lit.

6

6

4

6

Cizí jazyk 1

6

6

5

6

Cizí jazyk 2

2

2

2

2

Matematika

4

4

4

4

Informatika

-

-

4

-

Dějepis

3

3

-

-

Základy spol. věd

-

-

2

2

Fyzika

-

-

3

4

Chemie

3

4

-

-

Biologie

-

-

3

4

Zeměpis

3

2

-

-

Celkem

27

27

27

28

 

Další informace