Doporučení ředitele školy pro přijaté/nepřijaté uchazeče

Po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů dne 30. dubna 2018 
postupujte následovně:

a) Žák byl přijat a má zájem o studium na Církevním gymnáziu

Odevzdejte co nejdříve (nejpozději do 10 pracovních dnů, tj. do 16. května 2018) do sekretariátu školy řádně vyplněný zápisový lístek (podepsaný žákem a zákonným zástupcem) a vyplněný dotazník ohledně volby dalšího cizího jazyka (Nj/Fj).

b) Žák byl přijat, ale rozhodl se studovat na jiné střední škole

Oznamte prosím neprodleně mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), že žák ke studiu nenastoupí, uvolníte tím místo dalšímu uchazeči o studium na Církevním gymnáziu.

c) Žák úspěšně složil zkoušku, ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů

Zákonný zástupce uchazeče, který je uveden na přihlášce, si přijde 2. května 2018 v době od 14.00 do 18.00 hodin osobně vyzvednout písemné rozhodnutí o nepřijetí. Do 3 pracovních dnů od převzetí tohoto rozhodnutí můžete podat odvolání proti nepřijetí. Pokud chce podat odvolání ten, kdo si rozhodnutí nevyzvedl osobně, musí vyčkat na doručení tohoto rozhodnutí poštou (úřední dopis s modrým pruhem) a předložit je současně s odvoláním. 
Na základě zkušeností z předchozích let ředitel školy doporučuje zákonným zástupcům uchazečů podávat odvolání v situaci, kdy se Vaše dcera/Váš syn umístili do pozice cca 100 - 110.

Odvolání se podává k rukám ředitele školy, vyřízeno bude následně odborem školství Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Na odvolání, které bude podáno bez předchozího převzetí rozhodnutí o nepřijetí, nebude brán zřetel a je neplatné.

Poznámka: Odvolání podává zákonný zástupce uvedený na přihlášce.