Aktuality

Předávání maturitních vysvědčení

Pro všechny maturanty, kteří uspěli v jarním termínu, jsou vygenerována maturitní vysvědčení. Všem gratulujeme!
Absolventi dálkového studia a ti z absolventů denního studia, kteří potřebují vytištěné vysvědčení pro přijímací řízení na VŠ, si je mohou vyzvednout na sekretariátu proti podpisu od čtvrtka 31. 5.  v úředních hodinách.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům denního studia proběhne ve čtvrtek 7. 6. od 17.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici za účasti Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského.

Další informace