Aktuality

Informace o sdělování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

  • Rozhodnutí o přijetí

V souladu s novelizovaným školským zákonem ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na nástěnce ve vestibulu a na webových stránkách pod identifikačním číslem – rozhodnutí o přijetí se neodesílá.

  • Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu převzetí (po ověření totožnosti) na sekretariátu školy ve středu 2. 5. 2018 od 14:00 do 18:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou.

  • Zápisový lístek

V případě přijetí odevzdají zákonní zástupci na ředitelství školy zápisový lístek spolu s vyplněným dotazníkem (viz Informace ohledně výběru cizího jazyka), a to do deseti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Po uplynutí této lhůty mohou být místa obsazena dalšími uchazeči.

Důležité upozornění pro účastníky přijímacího řízení

V případě, že žák bude přijat na dvě školy, může se rozhodnout, na kterou školu se přihlásí, ale je třeba brát v úvahu, že odevzdaný zápisový lístek již není možno vyžádat zpět. 

 

Další informace