Aktuality

Školní kolo zeměpisné olympiády

Školní kolo ZO pro primy a sekundy proběhne 17.1.2018 – bližší informace u Mgr. Sovadiny.
Školní kolo ZO pro tercie a kvarty proběhne 31.1.2018 – bližší informace u Mgr. Zítkové.
Školní kolo ZO pro vyšší gymnázium proběhne 30.1.2018 - bližší informace u Mgr. Poura.

Další informace