Aktuality

Kritéria pro výběr studentů na roční studijní pobyt v Německu (Euregio – Bavorsko a Osnabrück)

Církevní gymnázium nabízí 2 možnosti studia v Německu. Jednak lze vycestovat do Osnabrücku, kde naši studenti navštěvují partnerskou Angelaschule. Na pobyt naše gymnázium  zpravidla získává dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti (cca 30 tis.Kč), ubytování je v rodině.

Druhou možností je studijní rok v Bavorsku v rámci projektu Euregio Gastschuljahr. EUREGIO Bayerischer Wald hledá pro naše žáky hostitelské rodiny (např. v Zwieselu, Passau, Freyungu).

V obou případech je reálné vyslat 2-3 žáky našeho gymnázia, pobyt nabízíme našim budoucím sextánům a septimánům (2018/2019).  V případě většího počtu zájemců přihlížíme ke znalostem jazyka a prospěchu.  Pořadí zájemců stanovujeme podle následujících kritérií.

1. ročník – přednost mají studenti vyššího ročníku (septima 2018/2019)

2. jazykové znalosti (gramatický test + ústní pohovor v průběhu ledna) a prospěch (průměrný prospěch ze všech předmětů kromě tělesné, hudební a výtvarné výchovy ze všech pololetních a závěrečných vysvědčení)

Po absolvování gramatického testu + poslechu a pohovoru s výběrovou komisí (2-3 člennou) bude stanoveno pořadí uchazečů (na konci ledna 2018). To vznikne také na základě průměrného prospěchu. Následně dojde k součtu obou umístění a vznikne finální pořadí. V případě stejného bodového součtu více uchazečů rozhodují:
1) případné postihy za chování  
2) lepší umístění v jazykové části.

Ke studiu v zahraničí je třeba se přihlásit do 12. 1. 2018 u Mgr. Vladislava Janouškovce 

Další informace