Aktuality

Gymnázium získalo významnou dotaci na zkvalitnění výuky a bezbariérovost!

 

Církevní gymnázium Plzeň v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky  coby poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Podpora přírodovědného a jazykového vzdělávání na Církevním gymnáziu Plzeň včetně zajištění bezbariérovosti“.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, zajištění konektivity školy a připojení k internetu v celé budově školy, rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality komunikace v cizím jazyce, přírodovědných učeben biologie, chemie, zeměpisu (geografie) a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování – kabinet biologie a chemie s přípravnou a zázemím se skladem chemikálií. V rámci samotného projektu, jehož vlastní realizace se předpokládá v příštím roce, dojde k výstavbě výtahu a umožnění bezbariérového pohybu po chodbách, přístupu do učeben a zřízení bezbariérového WC pro úplné zajištění bezbariérovosti školy.

Celkové náklady projektu jsou 12,8 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Církevní gymnázium Plzeň 11,5 milionů Kč, což je 90% celkových nákladů projektu. Samotné Církevní gymnázium Plzeň bude z vlastních finančních prostředků a prostředků poskytnutých zřizovatelem, Biskupstvím plzeňským, financovat 10% výše nákladů projektu, konkrétně 1,3 milionu Kč.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).

Více informací o projektu získáte u ředitele Církevního gymnázia Plzeň, pana Mgr. Daniela Petříčka, tel.: 377 243 816, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Další informace