Aktuality

Soutěž u příležitosti 800 let od smrti bl. Hroznaty

2. 6. 2017 se v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje uskutečnilo slavnostní předávání cen studentům, kteří se zapojili do literárně-výtvarné soutěže vyhlášené Biskupstvím plzeňským a Kanonií premonstrátů Teplá u příležitosti 800 let od smrti bl. Hroznaty. Z naší školy se soutěže zúčastnili žáci prim a sekund. Mnozí z nich získali řadu ocenění (viz příloha).
Výstavu vítězných prací je možno zhlédnout v klášteře Teplá od 14. července do 16. září 2017.

Další informace