Aktuality

Pythagoriáda

Dne 18. 5. 2017 proběhlo okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Naši školu reprezentovalo 23 žáků. Ze 14 úspěšných řešitelů se mnozí umístili na předních místech.

6. ročník
2. místo HAASOVÁ Nela (1.A)
3. místo – BREUEROVÁ Zuzana (1.A)
3. místo – ŽÁČKOVÁ Barbora (1.A)
3. místo – ŠTĚRBA Antonín (1.A)

7. ročník
1. místo – CHMELÍK Ondřej (2.A)
2. místo – ŠEBKOVÁ Milena (2.A)
5. místo – BOČKOVÁ Kateřina (2.B)

8. ročník
2. místo – ZÁBRANSKÝ Vít (3.A)
2. místo - TEJČKOVÁ Anežka (3.B)
3. místo – VODIČKA Daniel (3.A)
3. místoŠAULI Filip (3.A)
3. místo – PEŠŤÁK Michal (3.B)
4. místo – MAŠLOVÁ Anna (3.B)
5. místo – FIALA Dominik (3.A)

Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Další informace