Aktuality

Výsledky didaktických testů společné části MZ

S radostí konstatujeme, že všichni studenti denního i dálkového studia v didaktických testech maturitní zkoušky uspěli. Výpis výsledků obdrželi studenti elektronickou poštou.
Gratulujeme a přejeme úspěch i v hodnocení písemných prací a ústních zkoušek!

Další informace