Aktuality

Zdravá svačina

Vážení rodiče,
ve spolupráci s Diakonií Západ ČCE nabízíme s účinností od 25. září možnost objednávat pro žáky svačiny, a to prostřednictvím webových stránek www.zdrava-svacina.cz. Jde o projekt sociálního podniku Café Restaurant Kačaba, který zaměstnává zdravotně znevýhodněné. Svačiny budou doručeny na základě objednávky do školy, v pilotní fázi bude možné zakoupit svačiny bez předchozího objednání.

Další informace