Aktuality

Pozvánky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

Upozorňujeme všechny uchazeče, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2013, že na jejich adresu byla doporučeně zaslána pozvánka se všemi potřebnými údaji o datu a místě konání písemné zkoušky. V případě nejasností se obraťte telefonicky na sekretariát školy. Termín písemných z koušek je stanoven CERMATem a škola jej nemůže ovlivnit. Pozvánka k termínu ústních zkoušek bude odeslána v posledním srpnovém týdnu.

Další informace